top of page

Řekli o mně

Paní Michala Bastin tlumočila pro J&T Finance Group SE téměř dva roky sérii jednání s čínskými akcionáři. Jednání probíhala opakovaně každý týden, někdy i každý den. Tlumočení paní Bastin bylo na vysoké úrovni, velmi dobře se orientovala v terminologii oblastí jako je bankovnictví, financování a právo. Vysoce oceňujeme profesionální a odborný přístup paní Bastin k tlumočení běhen složitých jednání a její flexibilitu. S její prací jsme byli velmi spokojeni a doporučujeme Michalu Bastin jako profesionálního a kvalitního tlumočníka čínského jazyka.

Markéta Bobková

Head of Transactions, předsedkyně představenstva

J&T Services ČR, a.s.

Paní Michala Bastin tlumočila oficiální jednání s našimi čínskými akcionáři, jednání s čínskými partnery, prohlídky výrobních hal a výrobního provozu společnosti, oficiální večeře, recepce a také na naší zahraniční cestě do Číny. Na Michale oceňuji především její profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb, precizní znalost odborné terminologie. Při jednáních je vždy připravená, milá a profesionální v každém okamžiku. Je radost s ní spolupracovat.

Pavel Cesnek

Generální ředitel, místopředseda představenstva

ŽĎAS, a.s.

Michala Bastin pro nás zajišťovala konsekutivní tlumočení obchodních jednání mezi nejvyššími představiteli skupiny Pivovary Lobkowicz Group, a.s. s čínskými partnery jako je největší potravinářská firma v ČLR COFCO CO. Ltd., či společností kótovanou na hongkongské burze Dasheng Agriculture Group Co. Ltd. Zároveň pro nás překládala smluvní dokumentaci, podklady pro obchodní partnery, finanční výkazy, dohody o vzájemné spolupráci aj. Rád bych tímto u Michaly Bastin vyzdvihl profesionalitu po všech stránkách, pečlivou přípravu na obchodní jednání, širokou znalost odborné terminologie, pohotové reakce, velký přehled v oboru financí, výroby a pivovarnictví, dále její stabilitu a vytrvalou práci pod tlakem včetně odpovědného a nestranného přístupu.

Kenneth Xiaokun Li

Člen představenstva

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 

Potvrzujeme, že pro nás paní Michala Bastin od roku 2017 pravidelně tlumočí jednání a schůzky zástupců Krajského úřadu a Plzeňského kraje se zástupci čínské partnerské provincie Zhejiang. Díky tlumočení paní Bastin bylo kromě hladkého průběhu veškerých jednání dosaženo i podpisu několika memorand o vzájemné spolupráci. Velice si spolupráce s paní Bastin vážíme a můžeme potvrdit, že její tlumočení je vždy na vysoké úrovni.

Ivo Grüner 

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje

Oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky 

Paní Michala Bastin pro společnost CEE Logistics tlumočila v rámci třídenní pracovní cesty do Baku v Ázerbajdžánu, kde jsme vyjednávali s místními ministerstvy o náboru ázerbajdžánských pracovníků do naší společnosti. Jednání probíhala v ruském a českém jazyce. Spolupráce byla na velmi vysoké úrovni jak v rámci společenského vystupování, tak i v rámci profesionality tlumočení a překladu. Paní Bastin měla vždy velmi příjemný a vstřícný přístup, který doplňoval její vysokou odbornost.

Josef Nový

Generální ředitel, předseda představenstva

CEE Logistics a.s.

Společnost Kampa Group spolupracuje s paní Michalou Bastin již delší dobu. Spolupráci si nemůžeme vynachválit. Požadujeme překlady do ruského jazyka. Překlady se týkají našich menu do obou restaurací, jak do Kampa Parku, tak i do Hergetovy Cihelny. Obvykle měníme položky jídel v menu dost narychlo a i přesto dostaneme překlad okamžitě. Služby paní Peterkové jsou opravdu na vysoké úrovni a určitě doporučujeme

Marie Jeništová

Office Manager

Kampa Group Restaurants

Paní Mgr. Bastin pro nás tlumočila do čínského jazyka přednášku věnovanou trhu práce v České republice. Vzhledem k odbornosti tlumočené přednášky si tlumočnice vyžádala předem odborné texty ústavu s obdobnou problematikou, aby se s nimi seznámila a získala představu o dané terminologii. Jednání díky tlumočení paní Bastin proběhlo k plné spokojenosti účastníků. Mgr. Michalu Bastin můžeme pro její profesionální přístup k tlumočení doporučit k případné spolupráci.

Mgr. Aleš Kroupa
Zástupce ředitelky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Paní Michala Bastin spolupracuje od dubna 2018 s oddělením Státního integračního programu Správy uprchlických zařízení MV v oblasti terénního a telefonického tlumočení z /do čínského jazyka. Jedná se o náročnou práci s osobami, které se nacházejí v nepříznivé životní a sociální situaci, a s ohledem na charakter práce lze konstatovat, že jsme s výsledky práce paní Mgr. Bastin velmi spokojeni. Tlumočnice se velmi dobře orientuje v terminologii zákona o azylu, stejně jako v oblasti problematiky sociální, zdravotní a zaměstnanosti. Vystupuje vůči klientům s veškerou profesionalitou.

Mgr. Radim Prahl

Vedoucí Správy uprchlických zařízení MV ČR

Paní Michala Bastin s námi dlouhodobě spolupracuje v oblasti tlumočení do ruského jazyka adaptačně integračních kurzů Vítejte v České republice, které realizuje Slovo 21, z.s. pro Ministerstvo vnitra České republiky. Kurzy jsou přednášeny v českém jazyce a jsou tlumočeny certifikovanými a speciálně vyškolenými tlumočníky pro tento kurz. Spolupráci s paní Bastin vřele doporučujeme.

Marie Říhová

Metodička

Slovo 21 z.s.

Michala Bastin pro nás překládá titulky k čínským a ruským filmům na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.  Titulky překladatelka vždy přeložila kvalitně a precizně, dodržela pokyny ohledně řádkování a struktury titulků a překlady dodala vždy v pevně stanovených termínech. Spolupráci s ní vřele doporučujeme.

Andrea Svobodová

Production manager, jednatelka

AZ Translations, s.r.o.

Společnost Bilfinger Tebodin se v roce 2018 účastnila výběrového řízení v Srbsku pro zajištění projektů na výstavbu továrny na výrobu pneumatik. Paní Michala Bastin pro nás tlumočila v rámci zahraniční cesty v Bělehradu, kde jsme vyjednávali s čínskými zadavateli výběrového řízení. Jednání byla velmi náročná a vzhledem k požadavkům čínské strany došlo k prodloužení pracovní cesty. Po návratu do ČR naše jednání s čínskou stranou pokračovala prostřednictvím videohovorů, které nám paní Bastin také tlumočila. Paní Bastin odvedla kvalitní a flexibilní služby a také díky jejím tlumočnickým schopnostem byla naše společnost úspěšná v tomto výběrovém řízení. S tlumočnickými službami paní Michaly Bastin jsme byli plně spokojeni a můžeme její služby doporučit i dalším klientům.

Pavel Honke Houfek

Vedoucí projektů

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Paní Michala Bastin pro nás tlumočila sérii obchodních jednání s čínskými partnery a investory. Předmětem jednání byla prezentace stávajícího business modelu, rozpočtu a strategických plánů, ukázka letounů CESSNA vybavených moderní avionikou a certifikovaných simulátorů FNPT II. Na paní Michale Bastin oceňujeme zejména její znalost odborné terminologie v oblasti letectví a jak se tlumočnice plně orientovala v tomto složitém a specifickém oboru. Díky jejímu profesionálnímu přístupu a pohotovým reakcím nám zajistila hladký průběh všech jednání, čehož si velice vážíme

Igor Šlajchrt

Majitel, jednatel

Blue Sky Avitation, s.r.o.

Z pohledu naší činnosti a potřebě extrémního rozsahu jazykových znalostí můžeme spolupracovat pouze s limitovaným počtem tlumočníků. Během naší činnosti jsme navázali dlouhodobou spolupráci pouze s velmi malým počtem profesionálů. Paní Mgr. Bastin je bezesporu jedním z nich. Vynikající znalosti v oblasti překladů a tlumočení jsou stejnou měrou vyváženy znalostí prostředí, limitů a možností cílových skupin a určitých bariér při jednání a vyjednávání s našimi klienty. S paní magistrou Bastin jsme nadmíru spokojeni a hodláme s ní spolupracovat při každé možné příležitosti.

Tomáš Pála

Majitel

Govin Group, a.s.

Tlumočnických služeb Mgr. Michaly Bastin jsme využili v rámci několikadenního jednání s čínskou vládní delegací z provincie Hunan. Jednalo se o sérii obchodních jednání, včetně oficiálního přijetí místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěchem Filipem a oficiální schůzky na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Chtěl bych tímto ocenit vysokou kvalitu tlumočení, spolehlivost a diskrétnost, perfektní znalost terminologie a profesionální přístup k práci. Při jednání s čínskými partnery je přítomnost tlumočníka nezbytná a paní Michala Bastin nám ve všech ohledech pomohla na výbornou.

Ing. Jaromír Školoudík

Jednatel

ATEA TCH s.r.o.

Paní Michala Bastin pro nás vykonávala činnost komunitního tlumočníka. Konkrétní tlumočila interkulturní čínsko-české mediační jednání na půdě Městské části Praha – Libuš a překládala urgentně materiály v rámci opatření proti současné epidemii. V obou případech jsme byli velmi spokojeni s profesionálním přístupem tlumočnice.

Mgr. Jiří Kocourek

Předseda

South East Asia - liaison, z.s.

S překladatelskou a tlumočnickou prací paní Michaly Bastin jsem byla já, moji klienti a další osoby účastné při jednáních, při kterých tlumočila, vždy velmi spokojeni.  Paní Bastin tlumočila a překládala podle mého přesvědčení vždy naprosto precizně a korektně a nikdy nedošlo k žádnému nedorozumění při jednáních v souvislosti s jejím tlumočením. Předmětem překladatelství a tlumočení vždy byly záležitosti právní a obchodní, často i se vztahem k právnímu systému ČR a činnosti státních orgánů, včetně překládání různých rozhodnutí a stanovisek.

JUDr. Markéta Soukupová

Advokátka

Poslední tři roky pro nás tlumočí a překládá z ruského do českého jazyka a z českého do ruského jazyka výhradně paní Michala Bastin. Ve všech případech paní Bastin projevuje perfektní znalost obou jazyků, výborný jazykový cit, všímá si jednotlivých detailů, je schopná se soustředit, je zodpovědná, má skvělé organizační schopnosti a zároveň je velmi lidská, díky čemuž je spolupráce s ní velmi příjemná a profesionální. Doporučujeme paní Bastin jakožto odborníka na nejvyšší úrovni, který je schopný rychle a kvalitně řešit úkoly jakékoliv obtížnosti v oblasti překladů, ale i v oblasti simultánního a konsekutivního tlumočení.

Mikhail Stepanskii

Jednatel

Mars Development s.r.o.

Paní Michala Bastin pro nás tlumočila na několika akcích. Například na zahajovací ceremonii veletrhu čínských knih čínského vydavatelství PHOENIX, nebo jednání mezi čínskými a českými vydavatelstvími. Jako ředitel společnosti ESTEC jsem se veškerých akcí osobně účastnil a mohu potvrdit profesionální vystupování paní Bastin jakožto tlumočnice z čínského a do čínského jazyka. V obou směrech reagovala rychle a pohotově. Naši čínští partneři byli vždy velice spokojeni s vysokou úrovní jejího tlumočení, s její výslovností, slovní zásobou a porozuměním. Tlumočení paní Mgr. Bastin je pro nás vždy zárukou spokojenosti našich čínských partnerů a jejich klientů.

Ing. Jaromír Pachl

Ředitel, jednatel

ESTEC s.r.o.

Tlumočení paní Bastin jsme využili v rámci přednášek a jednání naší společnosti MEGA s čínským, běloruskými a ukrajinskými partnery. Paní Bastin pro nás tlumočila z čínštiny do ruštiny a z ruštiny do čínštiny. Celkové vystupování tlumočnice bylo profesionální a příjemné. Během celého dne tlumočení nebyla znát na Michale únava. Po celou dobu tlumočila přesně a bez problémů s terminologií. Předem zaslané materiály výborně znala a pohotově z nich čerpala v průběhu celého dne. Odezva ze stran klientů byla také velmi pozitivní. Michala přispěla svou profesionalitou k celkovému úspěchu pořádaných přednášek a jednání.

Mgr. Michal Jirdásek

Key Account Manager

MEGA a.s.

S Michalou Bastin jsem dva roky spolupracovala v tlumočnickém a překladatelském týmu. Je to profesionálka, která perfektně tlumočí obchodní jednání na vysoké úrovni, formální recepce, oficiální projevy i odborné prezentace a přednášky. Na překladech si dává maximálně záležet. Kromě toho má příjemný projev a je přátelská a komunikativní. Doporučuji!

Mgr. Drahomíra Rezková

Překladatelka a tlumočnice angličtina-francouzština 

Chci poděkovat Michale Bastin za výbornou spolupráci v rámci překladů textů v jazykové kombinaci CZ – RU – EN. Michala je velmi pečlivá a spolehlivá. I když jsme potřebovali překlad na poslední chvíli, vždy nám vyšla vstříc. Pokud budete potřebovat opravdu kvalitní překlad či korekturu, můžete se na Michalu obrátit a dostanete perfektní výsledek. Společně s mými kolegy se těšíme na další spolupráci a služby Michaly vřele doporučujeme.

Viktoria Yemchenko

Manažerka realizace kongresů a konferencí

Guarant International spol. s.r.o.

Michala Peterková pro nás tlumočila v rámci setkání skupiny vysokých ukrajinských úředníků a ředitelů odborů s českými politiky, úředníky a podnikateli na téma Energetická politika. Schůzky proběhly úspěšně. S tlumočením Michaly Peterkové jsme byli velmi spokojeni, proto ji můžeme vřele doporučit i dalším klientům či firmám.

Helena Schulzová

Výzkumná pracovnice

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Tlumočnických služeb paní Bastin jsme využili pro naše techniky, když je čínský technik zaškoloval při instalaci nové výrobní linky. Spolupráci s paní Bastin hodnotíme na velmi vysoké úrovni, neboť se jednalo o velmi specifickou terminologii s potřebou vysoké odborné znalosti. Paní Bastin zvládla vše naprosto samostatně přímo na místě ve výrobě. Jako tlumočnici ji velmi doporučujeme.

Aleš Motyčka

Generální ředitel, jednatel

ACE Trade spol. s.r.o.

Chcem sa vám ešte raz poďakovať za perfektný a profesionálny prístup z vašej strany pri rokovaniach s Čínskou stranou v Prahe. Veľmi oceňujem váš prístup a variabilitu, čo v tomto prípade nebolo vôbec jednoduché. Aj vďaka vám sa nám podarilo vyriešiť problémy v prebiehajúcich projektoch a posunúť sa ďalej aj v obchodných záležitostiach. Ešte raz - SRDEČNÁ VĎAKA !!!!!!

Viliam Strajňak

Sales Manager

Perfect ICE, s.r.o.

bottom of page